Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 02 czerwca 2021 odeszła od nas

Ś.p.

Henryka Nykołajczuk

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 08 czerwca 2021 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Henryka Nykołajczuk

Twoje kondolencje