Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 27 maja 2021 odeszła od nas

Ś.p.

Marianna Łosik

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 02 czerwca 2021 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Marianna Łosik

Twoje kondolencje