Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 31 maja 2021 odszedł od nas

Ś.p.

Ryszard Korecki

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 04 czerwca 2021 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Ryszard Korecki

Twoje kondolencje