Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 31 maja 2021 odeszła od nas

Ś.p.

Stefania Szczepaniak

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 04 czerwca 2021 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Stefania Szczepaniak

Twoje kondolencje