Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 20 września 2020 odeszła od nas

Ś.p.

Irena Krawczyk

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 28 września 2020 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Irena Krawczyk

Twoje kondolencje