Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 22 września 2020 odszedł od nas

Ś.p.

Jerzy Szałek

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 28 września 2020 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Jerzy Szałek

Twoje kondolencje