Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 02 lipca 2021 odeszła od nas

Ś.p.

Maria Zarzycka

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 07 lipca 2021 na Cmentarzu Zachodnim w Szczecinie.

Maria Zarzycka

Twoje kondolencje