Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 18 grudnia 2018 odszedł od nas

Ś.p.

Przemysław Borysewicz

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 24 grudnia 2018 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Przemysław Borysewicz

Twoje kondolencje