Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 30 listopada 2018 odszedł od nas

Ś.p.

Zbigniew Pankonin

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 06 grudnia 2018 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Zbigniew Pankonin

Twoje kondolencje