Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 05 grudnia 2020 odszedł od nas

Ś.p.

Zbigniew Soczewka

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 10 grudnia 2020 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Zbigniew Soczewka

Twoje kondolencje